Sentervegen


E6 Trondheim - Melhus

Trøndelags største veijobb

Leveranser til Peab i perioden 2016-2019.

Bl.a Trøndelags første strekk med Ø3000 betongrør.