Karl Johans gate

Utførelsesår: 2004/2005

Totalverdi ca. 14 000 000,-

Kunde: Oslo Kommune

Entreprenør: NCC

          

Heller, Portugal                 12 000 m²

Gatestein. Portugal           7 500 m²

Kantstein, Portugal           2 500 lm

Heller, Kina                           4 000 m²            

Kantstein, Kina                        500 lm