Fløttmann

Fløttmannsplassen, utført i 2017 av Anleggsgartnermester Svein Boasson AS

Granitt fra Portugal