Renneløpskum


Basal bunnseksjon type 1
Type 1 er serieprodusert med prefabrikerte renner og muffer i
kumvegg for tilkobling av ledninger. Type 1 dekker rørdimensjoner
DN 150 - 400 og består av 2 hovedvarianter; X og Y.
Bunnseksjonen kan leveres for tilkobling av betongrør eller plastrør 

FDV dokumentasjon

Kontakt oss