Briljant


BASAL Briljant™
Perfekt kumløsning!
● ”Briljante” hydrauliske egenskaper
● Samme fall i muffe og renneløp som i rørstrekk.
● Alle rørtyper kan tilknyttes
● Ingen behov for rørdeler
● Fall i renne og muffe fra 0 - 150 ‰
● Kan leveres med forskjøvet sideløp

Kontakt oss